Het effect van verduurzamen

Het effect van verduurzamen

Het effect van verduurzamen op festivals is ook terug te vinden in het CO2-rapport dat Paradise City in 2022 heeft gepubliceerd. Elk jaar stijgen de bezoekersaantallen van dit mooie festival en daalt de CO2-emissie per bezoeker. Waar in 2015 nog de CO2-emissie per  bezoeker 24,16 kg was, is dat inmiddels gedaald tot 9,58 kg per bezoeker.

Met Ecoplants’ nieuwste innovatie verwachten wij bij te dragen aan een nog lagere CO2-emissie per bezoeker. Onze twee nieuwste modellen maken gebruik van het albedo-effect. Door dit effect na te bootsen met bi-facial panelen, wordt de efficiency van een Ecoplant tot wel 95% verhoogd.

Maar voor Ecoplant en Paradise City eindigt CO2 reducering niet alleen op het festival zelf, het gaat ook over de gehele supply chain. Paradise City CO2-analyse is ook inclusief het transport van leveranciers, bezoekers, hotels/camping, voedselproductie, afval etc.

Ecoplant verplaatst haar productie naar Smart Local, een kans om een duurzaam en circulair proces lokaal te starten. En natuurlijk om nog meer regionale en positieve draagkracht te scheppen voor een grandioos evenement zoals Paradise City.
Smart Local is produceren daar waar de afnemer zich bevindt eventueel met inzet van het lokaal technisch onderwijs. Dit zorgt voor maar liefst 40% CO2-reductie in het transportproces van productie tot afnemer en leidt tot een duurzamere productie. Door de afstanden te verkleinen tussen productie en afnemer wordt de CO2-uitstoot verlaagd en kan er ook voor duurzamere mogelijkheden om te transporteren gekozen te worden. Want wat blijkt uit het rapport dat de grootste CO2-emissies van transport van de leveranciers afkomt. Door lokaal te produceren en actief te kiezen voor een duurzamer transport draagt Ecoplant direct bij aan het verlagen van de grootste CO2-emissie van Paradise City.
Back to blog